Talladors del magatzem de la construcció Materials de l'Anoia

TALLADORS

Eines manuals del magatzem de la construcció Materials de l'Anoia

EINES MANUALS

Trepant del magatzem de la construcció Material de l'Anoia

TREPANTS I MARTELLS

Discos de tall del magatzem de la construcció Materials de l'Anoia

DISCOS DE TALL